Tøyenbekken

 
Tilbake til Tiltakspakker
Justering av lyskryss og etablering av kollektivfelt. Tiltaket er gjennomført.

Mye biltrafikk Tøyenbekken forsinker linje 37 og 60, særlig ved krysset Tøyenbekken x Grønlandsleiret. Justeringer i lyskrysset og kollektivfelt vil gi bedre fremkommelighet.

Lysreguleringen i krysset Tøyenbekken x Grønlandsleiret skaper forsinkelser for busstrafikken og justeres for å gi bedre prioritering av linje 37 og 60. Nederst i Tøyenbekken er gaten bred nok til å etablere tre felt. Der vil det merkes opp kollektivfelt i høyre felt slik at bussen prioriteres inn mot krysset.

Tiltaket er gjennomført.

DEL INNHOLDET

Nyhetsbrev