Trondheimsveien

 
Tilbake til Om Kraftfulle fremkommelighetstiltak
Oppmerking av parkerings- og vareleveringsplasser på hele strekningen.

Kantsteinsparkering på begge sider av Trondheimsveien mellom Sofienbarggata og Helgesens gate gir fremkommelighetsproblemer for trikk 17 og busslinje 31. Gata er ca. 11,5 meter mellom kantsteinene, og parkeringsarealet er trangt. Trikken har årlig flere stans for feilparkering her. Oppmerking av parkerings- og vareleveringsplasser vil redusere risiko for feilparkering.

DEL INNHOLDET

Nyhetsbrev