Trondheimsveien

 
Tilbake til Parkeringspakke
Venstresvingsforbud inn i Herslebsgate og Kirkegårdsgata. Tiltaket er gjennomført.

I Trondheimsveien er det flere kryss der biler som skal svinge til venstre blir stående i traseen til trikk og buss, noe som gir forsinkelser for kollektivtrafikken. Ved å skilte venstresving forbudt vil blant annet viktige kollektivlinjer som 17 og 31 få bedre fremkommeligheten.

I Trondheimsveien, på strekningen mellom Lakkegata skole og Heimdalsgata, skiltes det venstresvingsforbud. Dette gjøres når trafikkanalyse er gjennomført og de er gitt vedtak på skiltplan. Tiltaket vil ha effekt på mange trikk- og busslinjer (17, 31, 31E), og siden tiltaket ligger nær sentrum er det mange reisende som påvirkes.

Tiltaket er gjennomført.

 

DEL INNHOLDET

Nyhetsbrev