Tvetenveien

 
Tilbake til Tiltakspakke 1
Det etableres kollektivfelt i Tvetenveien mellom Østensjøveien og Ole Deviks vei. Tiltaket gir bedre fremkommelighet for linje 66 og 76.

Tvetenveien har to kjørefelt i hver retning og 20 000 i ÅDT (Årsdøgnstrafikk). Tvetenveien er den viktigste trafikkåren for busstrafikken i området. I ettermiddagsrush er det store forsinkelser for linje 66 og 76 i begge retninger. Bussen kjører i blandet trafikk i gata og blir stående i kø sammen med bilene. Det er kø i begge retninger, men forsinkelsene er størst i østgående retning.

Det er foreslått å etablere kollektivfelt i to av fire felt i Tvetenveien mellom Østensjøveien og Ole Deviks vei. Tiltaket innebærer skilting og oppmerking. Tilsvarende tiltak er også planlagt som midlertidig tiltak i forbindelse med stenging av Brynstunnelen. Det bør gjennomføres en evaluering av tiltaket for å vurdere om tiltaket bør gjøres permanent.

DEL INNHOLDET

Nyhetsbrev