Tvetenveien

 
Tilbake til Parkeringspakke
Det etableres kollektivfelt mot vest på Tvetenveien bru for buss som skal svinge til venstre og sørover på Ytre Ringvei. Tiltaket gir bedre fremkommelighet for linje 79.

Tvetenveien bru over Ytre Ringvei har tre felt mot vest; to rett frem og et venstresvingfelt. Tvetenveien har 12 000 ÅDT (Årsdøgntrafikk). Krysset mellom Tvetenveien og rampene til Ytre Ringveis sørgående felt er lysregulert. Sørgående rampe har kollektivfelt i høyre felt. Linje 79 mot sør kjører i Tvetenveien og svinger til venstre i lyskrysset. Bussen blir forsinket av bilkø inn mot lyskrysset. Det er forsinkelser i både morgen- og ettermiddagsrush, men størst forsinkelser i ettermiddagsrush på grunn av mye biltrafikk som skal sørover mot Oppsal.

Det foreslås å gjøre om midtre felt mot vest over Tvetenveien bru til kollektivfelt for linje 79 som skal svinge til venstre og sørover på Ytre Ringvei. Ved en slik løsning kan bussen kjøre forbi køen av biler som også skal til venstre. Tiltaket krever nytt kollektivsignal for venstresvingende buss. Trafikkøy sørvest for brua må reduseres i størrelse, slik at bussen enklere kommer inn i kollektivfeltet på rampen.

DEL INNHOLDET

Nyhetsbrev