Tvetenveien

 
Tilbake til Om Kraftfulle fremkommelighetstiltak
Det etableres signalanlegg for venstresvingende busser inn på rampe til Ring 3. Tiltaket gir bedre fremkommelighet for linje 23 og 24.

Buss linje 23 og 24 på nord svinger til venstre fra Tvetenveien og nordover på rampen til Ring 3. Venstresving er kun tillatt for buss. Krysset er uregulert og bussene må krysse to motgående felt i Tvetenveien med høy trafikk. Det er 20 000 ÅDT i Tvetenveien, og deler av forsinkelsen er knyttet til kø på Ring 3. Bussen opplever forsinkelser både i morgen- og ettermiddagsrush. Forsinkelsene er størst i ettermiddagsrush.

Det etableres signalanlegg med prioritering for venstresvingene busser i Tvetenveien på brua over Ring 3, som skal svinge nordover på rampen inn på Ring 3. Tiltaket vil gi bussene prioritering slik at de slipper å vente på motgående trafikk før de kan svinge.

DEL INNHOLDET

Nyhetsbrev