Uelands gate

 
Tilbake til Tiltakspakke 2
Kollektivfelt begge retninger. Tiltaket er gjennomført.

Ved å etablere nye kollektivfelt  på streningen mellom Alexander Kiellands plass og Colletts gate (Ring 2) vil linje 34 og 54 få god fremkommelighet på strekningen.

Trafikken i Uelands gate skaper store forsinkelser for bussen i rushtid morgen og ettermiddag. Kollektivfeltet vil gi bedre forutsigbarhet og redusert reisehastighet for linje 34 og 54. Sykkel, taxi og elbiler vil også ha tilgang til kollektivfeltet. Dette må sees i sammenheng med kollektivfelt i Hausmanns gate som også er foreslått i denne tiltakspakken, og tiltakene vil samlet gi en betydelig prioritering av bussene på strekningene.

Tiltaket er gjennomført.

DEL INNHOLDET

Nyhetsbrev