Vogts gate

 
Tilbake til Tiltakspakke 2
Oppmerking av parkeringsplasser på hele strekningen.

Kantsteinsparkering på begge sider av gata mellom Benstebrugata og Biermanns gate gir fremkommelighetsproblemer for trikken linje 11, 12 og 13. Parkeringsarealet er trangt. Trikken har årlig flere stans for feilparkering her. Oppmerking av parkering- og vareleveringsplasser vil redusere risiko for feilparkering.

DEL INNHOLDET

Nyhetsbrev