Vogts gate

 
Tilbake til Tiltakspakke 3
Det etableres venstresvingforbud for trafikk nordover i Vogts gate inn Hegermanns gate. Tiltaket gir bedre fremkommelighet for linje 11, 12 og 13.

Vogts gate mellom Bentsebrugata og Hegermanns gate har to kjørefelt hvor trikken kjører i blandet trafikk i begge retninger. Vogts gate har 9000 ÅDT (Årsdøgntrafikk) på strekningen. Krysset mellom Vogts gate og Hegermanns gate er lysregulert. Torshov holdeplass ligger lengst nord, inn mot krysset med Hegermanns gate. Biltrafikk på vei nordover i Vogts gate, og som skal svinge til venstre inn Hegermanns gate blir ofte hindret av møtende trafikk slik at trikken retning nord forsinkes.

Det innføres venstresvingforbud for bil i nordgående retning, fra Vogts gate og inn Hegermanns gate.

DEL INNHOLDET

Nyhetsbrev