Vogts gate x Ring 2

 
Tilbake til Om Kraftfulle fremkommelighetstiltak
Det etableres venstresving forbudt som gjelder hele døgnet, i begge retninger.

Venstresving forbud

I Vogts gate er det mange biler som skal svinge til venstre og som blir stående i trikkesporet slik at trikken blir forsinket. Det er i dag venstresving forbudt i rushtiden i retning sentrum. Dette utvides til venstresving forbudt hele døgnet i begge retninger.

I prosessen frem mot gjennomføring vil det utarbeides en trafikkanalyse som belyser konsekvenser av tiltaket, samt ny skiltplan som kan vedtas etter at politi og veimyndigheter har gitt sine uttalelser.

DEL INNHOLDET

Nyhetsbrev