Vogts gate

 
Vogts gate forkjørsreguleres fra Ring 2 til Åsengata.

Forkjørsregulering

I Vogts gate kjører trikken i blandet trafikk. Selv om trikken har forkjørsrett, må den ofte stanse fordi bilen som kjører forran må stanse for biler som kommer fra sidegatene. For å bedre fremkommelighetne for trikken skal det derfor etableres  forkjørsregulering fra sidegater inn mot Vogts gate.

For å gjennomføre tiltaket vil det først utarbeides en trafikkanalyse som belyser konsekvenser av tiltaket. Deretter vil det bli jobbet med å lage en skiltplan. Skiltplanen kan vedtas etter at politi og veimyndigheter har gitt sine uttalelser.

DEL INNHOLDET

Nyhetsbrev