Waldemar Thranes gate

 
Tilbake til Parkeringspakke
Kollektivfelt i østgående retning for å sikre pålitelig og rask fremføring også i rushtrafikk. Tiltaket er gjennomført.

I Waldemar Thranes gate er det store forsinkelser i rushtid morgen og ettermiddag. Ved å etablere nytt kollektivfelt vil busstrafikken på strekningen i stor grad få uhindret fremkommelighet hele dagen. Det vil  føre til en langt mer forutsigbar fremføring. Tiltaket vil ha effekt  på linje 21 og 33.

Hensikten med tiltaket er å redusere forsinkelser for busslinje 21 som i dag påføres i Waldemar Thranes gate. Kollektivfelt gjør kollektivsystemet mer robust.

I Waldemar Thranes gate etableres det ett sammenhengende kollektivfelt i retning fra vest mot øst, mens det beholdes bilfelt i begge retninger (det er i dag kollektivfelt et par steder i gaten; mot øst de siste 120 m før Akerselven, og mot øst mellom Casparis gate og Uelands gate.)

Dette tiltaket er gjennomført.

Det vil komme en fartshump øst for Casparis gate som vil bidra til å redusere farten. Ny fartsgrense i Waldemar Thranes gate vil bli 40 km/t.

DEL INNHOLDET

Nyhetsbrev