Welhavens gate

 
Welhavens gate holdeplass (i Welhavens gate og Parkveien) legges ned for å gi redusert reisetid med trikk. Tiltaket er gjennomført.

Nedleggelse av holdeplass

Holdeplassavstanden for trikk er kort og mange holdeplasser har overlappende markedsområder i Oslo sentrum. Dette gir lang reisetid for alle om bord i trikken.

Welhavens gate holdeplass er fordelt på to plattformer, en i Welhavens gate og en i Parkveien. Dette gir en komplisert holdeplasstruktur som gir lav lesbarhet for nye reisende. Det er kort avstand til tilstøtende holdeplasser; Homansbyen, Frydenlund og Holdbergs plass. Holdeplassen i Welhavens gate er ikke oppgradert til universell utforming og vil ikke kunne bli en høystandard holdeplass pga. portrom. Holdeplassen i Parkveien gir trafikkfarlige situasjoner fordi biler kjører forbi trikken. Når holdeplassene i Welhavens gate og Parkveien legges ned, vil leskur (Parkveien) fjernes og arealet gjøres om til fortau.

Tiltaket er gjennomført.

DEL INNHOLDET

Nyhetsbrev