Ytre ringvei

 
Tilbake til Tiltakspakke 3
Det etableres kollektivfelt på rampe fra Ytre Ringvei til Tvetenveien retning nord. Tiltaket vil gi bedre fremkommelighet for linje 69, 76 og 79.

Rampen fra Ytre Ringvei mot nord inn på Tvetenveien har to felt som begge er åpne for biltrafikk. Rampen har 5500 ÅDT (Årsdøgnstrafikk) og Tvetenveien har 12 000 ÅDT. Krysset mellom Tvetenveien og rampene til Ytre Ringveis nordgående felt er lysregulert. Buss linje 69, 76 og 79 kjører av Ytre Ringvei og opp rampen mot nord. Linje 69 og 76 skal til venstre og linje 79 skal til høyre inn på Tvetenveien. Bussene forsinkes av kø inn mot lyskrysset både i morgen- og ettermiddagsrush.

Det foreslås å gjøre om et av kjørefeltene på rampen til kollektivfelt, slik at bussen kan sikres fremkommelighet frem til krysset med Tvetenveien. I tillegg vurderes muligheten for å prioritere bussen med en egen kollektivfase i lyskrysset. Det gjennomføres en trafikkanalyse for å vurdere løsninger i lyskrysset, hvilket felt som bør prioriteres for kollektivtrafikk, samt risiko for tilbakeblokkering av biltrafikk til Stordamveien.

DEL INNHOLDET

Nyhetsbrev